предпазване от рак на маточната шийка
Време за четене: ... минути

От 21-ви до 28-ми януари 2016 г. за шести път у нас отбелязваме Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка.

Заедно срещу рака на маточната шийка – Избери живота

След старта на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка през 2012 г., България се присъедини към повече от 40 държави в света, които заплащат имунизацията срещу заболяването с публични средства.
Това е  сериозен успех,  имайки предвид препоръките на световни и европейски организации в сферата на здравеопазването, които настояват за въвеждане на ваксините в националните календари на страните и повишаване имунизационния обхват сред целевите групи там, където имунизацията вече е включена.

Banner shop

Целта е минимум 75% от кохортата да бъде ваксинирана, което ще гарантира както здравето на момичетата, така и ограничаване на заболяването.
Специалистите напомнят, че за ранното откриване на заболяването са важни и редовните профилактични прегледи.

През последните пет години фокусът в рамките на Европейската седмица за превенция на рака на маточната шийка бе поставен върху създаването на широка политическа платформа и конкретните действия, които следва да бъдат предприети за ограничаване на заболяването в България.
На 7 декември 2011 г. народни представители от всички политически партии подкрепиха в бюджета на НЗОК да залегнат финанси, необходими за безплатна имунизация на една кохорта момичета.
През тази година фокусът е поставен върху обществото и по-конкретно – родителите на 12-годишните момичета, за които ваксината е препоръчителна и се предоставя безплатно от държавата.

На 6 февруари, ще се проведе концерт „Заедно срещу рака на маточната шийка. Избери живота.“
Събитието ще се проведе под патронажа на Председателя на 43-то Народно събрание – госпожа Цецка Цачева, с организатори Комисия по здравеопазването, Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Столична община.
Партньори на събитието са съсловни и пациентски асоциации, организации от неправителствения и частния сектор, както и известни български актьори и певци.

Източник: Министерство на здравеопазването

borola
Сподели: