Фамилия Feminorm – качествено ново решение за менопауза
Доц. Д-р Йордан Попов, ръководител катедра по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен Резюме Менопаузата или климактериумът е естествен процес за женския организъм, който е свързан с постепено намаляване до трайно преустановяване на репродуктивните способности на жената. Той включва пременопауза, същинска менопауза и постменопауза. Независимо, че климактериумът е физиологичен процес, съществуват и нефизиологични […]
Повече
Feminorm Osteo – уникална комбинация за здрави кости и менопауза. Обзор
Д-Р РОДИНА НЕСТОРОВА, РЕВМАТОЛОГ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОСТЕОПОРОЗА И ОСТЕОАРТРОЗА Костното здраве по дефиниция представлява поддържане на нормален костен метаболизъм, минерализация и микроструктура на костите. Нормалният костен метаболизъм се определя от баланса между остеобластите, клетките които са отговорни за костообразуването и остеокластите, отговорни за костната резорбция. Фиг. 1 За правиланта минерализация най-важно е […]
Повече
Роля на фитоестрогените от програма Femicare при остеопороза и остеопения.
Жената в менопауза се нуждае от индивидуален подход, тъй като комбинацията от симптоми и проблеми могат да бъдат различни. Жените най-често страдат от топлите вълни, но те са обратими. Значително по-тревожни са трайните последици – остеопороза, сърдечно-съдови заболявания и атрофични промени на кожа и лигавици. Остеопенията е състояние с намалена костна плътност, но това все […]
Повече
Feminorm – естествена алтернатива на хормонозаместителната терапия за овладяване на менопаузата
Вазомоторните оплаквания (топли вълни) сa най-честите климактерични оплаквания, които засягат между 62% дo 83% от жените в западните държави. Това е главната причинa, която води жените при гинеколог. Макар че етиопатогенезата за топлите вълни не е напълно изяснена, се предполага, че в основата е промяна в нивото на ендогенните естрогени. Интензивността на топлите вълни е […]
Повече