Време за четене: ... минути

Доц. Д-р Йордан Попов,
ръководител катедра по акушерство и гинекология, УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен

Резюме

Менопаузата или климактериумът е естествен процес за женския организъм, който е свързан с постепено намаляване до трайно преустановяване на репродуктивните способности на жената. Той включва пременопауза, същинска менопауза и постменопауза. Независимо, че климактериумът е физиологичен процес, съществуват и нефизиологични причини за менопауза. Ето защо в медицинската клинична практика се различават различни видове менопауза – естествена, индуцирана, ранна и преждевременна менопауза. Независимо от вида менопауза отпадането на яйчниковата функция води до намалена продукция на естрогени, женският организъм е зависим от тях и това води до трайни и обратими последици за женския организъм – сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), невро-вегетативни и невро-психични прояви, остеопения, остеопороза и атрофия на кожа и лигавици. Индивидуалните особености и тежестта на менопаузата при всяка жена се оценяват чрез менопаузална рейтинг скала (МРС). Често в английската медицинска литература се среща и абревиатурата MRS (Menopause Rating Scale). Скалата позволява обективна диагностика и дори самодиагностика, както и успешно мониториране менопаузалната терапия. МРС се състои от 11 симптома, всеки от които в зависимост от тежестта носи от 0 до 4 точки. Сборът от всички получени точки за всеки присъстващ симптом определя количествено тежестта на менопаузата. Най-лекият резултат е 0, т.е менопаузата протича безсимптомно, но това е почти невъзможно. По статистически данни само при 10-15% от жените липсват симптоми през климактериума. Най-тежкият резултат би бил 44 точки, което означава, че присъства всеки симптом в максималната си тежест. Фиг. 1 – менопаузална рейтинг скала (МРС)

popov-rezume-figura1

borola
Сподели: