уникална комбинация за здрави кости и менопауза
Време за четене: ... минути

Д-Р РОДИНА НЕСТОРОВА, РЕВМАТОЛОГ
СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОСТЕОПОРОЗА И ОСТЕОАРТРОЗА
Костното здраве по дефиниция представлява поддържане на нормален костен метаболизъм, минерализация и микроструктура на костите. Нормалният костен метаболизъм се определя от баланса между остеобластите, клетките които са отговорни за костообразуването и остеокластите, отговорни за костната резорбция. Фиг. 1

За правиланта минерализация най-важно е усвояването на елементите калций и фосфор от костите.

Здравите кости са с нормална плътност и пластичност. Ниската плътност на костите е резултат от нарушен костен търновър. При излишък на остеокласти се образуват пори, фисури или празнини в костите, които довеждат до остеопороза.

В предотвратяването на остеопоротичните изменения ключова роля играе натрупването на пикова костна маса (ПКМ). Този процес обикновено завършва до 24-25-годишна възраст, когато приключва линеарния растеж. При жените ПКМ е по-ниска. След 30-годишна възрастт костната плътност започва да намалява, но процесът е бавен, докато 10 години след менопаузата се наблюдава ускорена костна загуба – възможна е загуба до 5% на година.

Banner shop

Главни фактори, причиняващи костна загуба, са недостиг на витамин D, естрогенен дефицит и обездвижване. Рискови фактори за намалена костна плътност могат да бъдат наследствена предразположеност – жени, бяла раса, грацилна структура; непълноценно хранене, тютюнопушене, прекомерна употреба на кафе и алкохол, заседнал живот, лечение с кортикостероиди, ранна менопауза и др.

Изследването на факторите за намаляването на костната плътност и развитие на остеопороза с последващи фрактури посочва, че в организма постъпва достатъчно количество калций, който не може да се усвои поради недостиг на витамин D.

Голямото проучване Women’s Health Initiative подчертава важността и първостепенната роля на заместването с витамин D, a само в отделни случаи и при доказана необходимост се включва допълнително калций (освен приетия по естествен път с храната).

Мащабни проучвания алармират за световен дефицит на витамин D. Тревожни са данните за нивата на витамин D в България. Българското дружество по ендокринология, Българското дружество по ревматология, Българската педиатрична асоциация и Българското дружество по клинична лаборатория изследват 2032 лица за 1 година през 2012-2013 година, на възраст от 20 до 80 години, в 5 основни географски района на България. Това мащабно проучване показа, че близо 76% от българите имат недостиг на витамин D.

Подобно измерване на нивото му сред популацията се прави за първи път в България. При 21% от хората е установен дефицит – тежко намаление на нивото на витамин D. Най-висок е процентът при възрастните хора (над 60 години) – 25%, следван от хората в средна възраст – 21 % от изследваните. Дефицит на витамин D се наблюдава и близо два пъти повече сред жителите на градовете, в сравнение с тези в селата – съответно при 23% и 12% от изследваните хора.

Честотата на тежкия дефеицит на витамин D в групата на младите (20-44 години) е два пъти по-висока при жените, срещу мъжете в същата възрастова група.

Освен дефицит на витамин D, другият главен фактор за костното здраве е естрогенния дефицит. В тази връзка перименопаузалния период се оказва ключов за предотвратяване и намаляване на фрактурния риск и остеопорозата. Ето защо сред различни научни колективи се изследва и влиянието на фитоестрогените върху костното здраве.

Следователно комбинацията фитоестрогени и витамин D е оптимална за здрави кости и менопауза. Такава уникална комбинация представлява Феминорм Остео.

Какво съдържа Феминорм Остео?
Феминорм Остео съдържа два мощни фитоестрогена – trifolium pratensе 250 mg и cimicifuga rasemose 30 mg и витамин D като холекалциферол 400 IU. Trifolium pretense съдържа най-пълнен набор от изофлавони – генистеин, дайдзеин, формононетин и биоканин А.

Cimiciguga rasemose подсигурява и допълнителни биологично активни вещества – тритерпенови гликозиди, цимицифугозид и актеин.

Как действа Феминорм Остео?
Фитоестрогените във Феминорм Остео структурно и функционално силно наподобяват женския полов хормон естрадиол, свързват се селективно със специфичните бета естрогенови рецептори и възстановяват хормоналния баланс в женския организъм през менопаузалния период. Фиг.2,3

Фитоестрогените не блокират собственото производство на естрогени, което ги прави подходящи за ранна профилактика на менопаузата още около 40-годишна възраст и плавно навлизане в климактериума. Фитоестрогените повлияват благоприятно костната тъкан и усвояването на калция.

В синергизъм с тях действа и витамин D в активната си форма витамин D3 или холекалциферол. Той модулира активността на остеобластите и остеокластите. Освен това холекалциферол осигурява абсорбцията на калций в тънките черва и натрупването му в костите. Стимулира минерализацията на остеоида. За костното здраве важна роля играе и мускулния тонус.

Витамин D повишава синтеза на белтъци в мускулите клетки, стимулира растежа на мускулните клетки, повишава броя и размерите на мускулните фибри и подобрява мускулно-скелетната функция. Доказано е, че витамин D намалява с 49% риска от падания при жени.

Комбинираното действие на фитоестрогените и витамин D във Феминорм Остео осигурява благоприятни ефекти както върху костното здраве, така и на климактеричния синдром.

Следователно Феминорм Остео е изключително подходящ за ранна профилактика на остеопорозата, при остеопения и остеопороза, след 5 годишен прием на Феминорм или Феминорм Дуо, след прекъсване на лечение със синтетични хормони, както и като допълващо средство към лекарствената терапия на остеопороза при жени.

Феминорм Остео се дозира по 1 растителна капсула дневно. По преценка на лекуващия лекар дозата може да се увеличи в зависимост от терапевтичните цели, тъй като максимално допустимите дози за фитоестрогените и витамин D са доста високи и няма опасност за поносимостта и безопасността на пациента.

Феминорм Остео е в специални високотехнологични VG капсули или т.нар растителни капсули. Те са 100% натурални, подходящи и за вегетарианци

Изводи за клиничната практика
Дефицитът на витамин D още в млада възраст води до сериозни проблеми с костното здраве в перименопаузалния период. Фитоестрогените намаляват загубата на костно вещество и регулират хормоналните процеси преди менопаузата и в постклимактериума.

Феминорм Остео като уникална комбинация от фитоестрогени и витамин D в оптимални количества дава надежда за добро костно здраве и плавно преминаване през менопаузата.

borola
Сподели: