Специфичният тест се използва за оценка на качеството на живот, свързан с физическото и психическо здраве на жени в менопауза. Въпросникът за качеството на живот MRS (Menopause rating scale) измерва степента на протичане на менопаузалните симптоми. Съдържа общо 11 позиции (симптоми). Общият резултат на оценката (0-44) зависи от броя на точките и определя степента на протичане на климактериума:

  • 0-15 точки – леко протичащ климактериум
  • 16-30 точки – умерено протичащ климактериум
  • 31-44 точки – тежко протичащ климактериум

Въпросникът се попълва самостоятелно от всяка жена. Това е начин за измерване и самооценяване, според индивидуалното възприемане на симптомите. Колкото е по-висок резултатът и симптомите протичат с по-голям интензитет, толкова е по-ниско качеството на живот на жените. За леки затруднения и високо качество на живот може да се счита общият резултат от 0-15 точки. Общият резултат между 16-30 точки показва, че качеството на живот при жените е умерено нарушен, а от 31-44 точки – значително влошаване качеството на живот.

MRS Test

Данните от теста са достъпни само за вас.

Вие имате лек климактеричен синдром. Във Вашия случай е уместно да се започне прием на Феминорм – 2 пъти по 1 растителна капсула дневно за период от 5 години. След 5 годишния период за поддържане се препоръчва Феминорм Остео 2 пъти по 1 растителна капсула дневно. Приемът на Феминорм и Феминорм Остео ще Ви осигури плавен преход през менопаузата!

Вие имате умерено изразен климактеричен синдром. За овладяване на невровегетативните симптоми, за здравето на костите, профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания и кожно-лигавичната атрофия, започнете прием на Феминорм Остео – 1 растителна капсула сутрин и Феминорм Дуо – по 1 растителна капсула вечер за период от 5 години. След 5 годишния период за поддържане, се доверете на Феминорм Остео – 2 пъти по 1 растителна капсула дневно! С фамилия Феминорм ще преминете през менопаузата с увереност!

Вие имате тежък климактеричен синдром. Приемайте Феминорм Остео – по 1 растителна капсула сутрин и Феминорм Лека Нощ – по 1 растителна капсула вечер за период от 5 години. След това поддържайте своето здраве с Феминорм Остео – 2 пъти по 1 растителна капсула. Останете женствена и желана и през менопаузата!