Горещи вълни, нощни изпотявания, разстройство на съня, промени в настроението и сексуални дисфункции…това са менопаузални сиптоми, чиято поява е очаквана от жените, наближаващи 50 години, но не и от 30- или 40-годишните. И все пак, около 2% от жените навлизат в менопаузата преди да навършат 40. Медицински това състояние се означава като преждевременна или ранна […]

Повече